Начало

Печат

Създаден през 1894 год., хор „Славянско единство” бележи началото на хоровото дело в Горна Оряховица. Първоначално неговото предназначение било да изпълнява предимно църковна музика. Днес в репертоара на хора присъстват произведения от всички музикални стилове и епохи – предкласика, класика, романтизъм, съвременна музика, ортодокс, кантатно-ораториални творби – „Коледна оратория” – К. Сен-Санс, меси – Шуберт – Сол мажор, Вивалди – „Глория” и други.

1894 – Начало на хоровото дело - първи църковен хор в Горна Оряховица с диригент Борис Пилатов 1924 – Съставът става читалищен, смесен и обогатява репертоара си със светска музика 1945 – Хорът приема името „Славянско единство”, с което се изявява и до днес.

Диригенти: Енчо Филипов, Сава Генев, Петко Кирчев, Иван Бърдаров, проф. Иван Пеев, Добри Балабанов, Христо Андреков, Димитър Русeв, Петко Касабов, Кирил Джамбазов. Ръководил повече от 20 години хора, Христо Андреков изпъква като фигурата, допринесла най-много за израстването на състава и разцвета на културния живот на града – под негово ръководство през 1950 и 1959 година се подготвят и изнасят оперетите „Взаимна любов” от Сигизмунд Кац и „Мамзел Нитуш” от Флоримон Ерве.

Продължава...